Proiectare

Proiectarea sistemului de securitate

În urma etapei de consultanţă, în care a fost identificat obiectivul şi necesităţile de siguranţă pentru acesta, este întocmită documentaţia tehnico-economică. Baza documentului de proiectare este riscul pentru care se doreşte a fi instalat sistemul de securitate. 

Conceptul de protecţie la risc se referă la proiectul sistemelor de alarmă sau la proiectul sistemelor de detecţie incendiu, în funcţie de rezultatele obţinute în prima etapă de consultanţă. În urma analizei de risc sunt stabilite măsurile, tehnicile, procedeele şi organizarea instalaţiilor sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a instalaţiilor de semnalizare a incendiilor. 

Cadrul legal al organizării securităţii unui obiectiv

Proiectare

La această dată, pe plan intern, cadrul legal de asigurare a protecţiei obiectivelor, datelor cu caracter de importanţă naţională şi a informaţiilor clasificate este stabilit prin reglementările conţinute în Legea 333/2003, Legea 182/2002, HG585/2002 şi HG781/2002, în care se precizează cerinţele de realizare a securităţii, atât cele legale, cât si cadrul de relaţii contractuale între deţinătorii de bunuri, valori, informaţii clasificate şi partenerii care derulează activităţi ce presupun accesul la acestea.

Proiectarea sistemelor are în vedere respectarea Normelor Tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei reglementate de H.G. 301/2012, în conformitate cu prevederile Legii 333 din 08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi Normativul I 18/2-2002 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei din clădiri.

Pentru sistemele de detecţie a incendiilor, proiectarea se execută în conformitate cu prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normativ P118/2015, Standard "SR EN-54 Sisteme de detecţie şi semnalizare la incendiu SREN 54-1; SREN 54-2", Normativ privind inspecţia şi întreţinerea sistemelor de detectare şi alarmare la incendiu TS54-14, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 163/28.02.2007, publicat în M.O. 216/29.03.2007 şi NP086/2005.

Recomandă AVB Security


AVBSecurity.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >